"Zo, dat was het beleid, over naar de realiteit." Evaluative voorkomt nietszeggend beleid!

"Beleid moet houvast bieden en voortkomen uit de strategie en kracht van een organisatie."

"Laat beleid uw organisatie niet beperken in haar ambities!"

"Evalueren is het verleden klaar maken voor de toekomst."

Evaluative helpt bij het versterken en vormgeven van beleid

Wij voeren grondige beleidsevaluaties uit, faciliteren uw (beleids) team bij het opstellen of aanpassen van beleid en helpen bij het veranderen en implementeren. Beleid maken, dit goed beargumenteren en zorgen voor voldoende draagkracht is onze kunde. Wij werken vanuit drie kernpunten:

  • Weloverwogen structuur in beleid en proces.
  • Solide argumentatie die zorgt voor draagkracht.
  • Incrementele verandering met een duidelijk doel voor ogen.